1. Khái niệm :

Theo Fred David : Chiến lược là những phương tiện đạt đến những mục tiêu dài hạn

Chiến lược là việc xác định mục tiêu của doanh nghiệp từ đó đạt được mục tiêu trong dài hạn.

Quản trị chiến lược là :

Chiến lược dự định à thực hiện theo dự kiến

Điều chỉnh trong quá trình thực hiệnà Chiến lược được thực hiện

Chiến lược không được thực hiến

 

Quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu , hoạch định mục tiêu của doanh nghiệp , nhằm tăng lợi thế cho doanh nghiệp.

2. Các cấp quản trị chiến lược trong doanh nghiệp.

cac cap quan tri chien luoc

  • Chiến lược cấp doanh nghiệp : Chiến lược xác định trong doanh nghiệp trong dài hạn . Nhằm xác định câu hỏi doanh nghiệp sẽ hoạt động trong lĩnh vực như thế nào.
  • Chiến lược cấp kinh doanh : đề cập đến cách thức phát triển cạnh tranh trong từng lĩnh vực hoặc đơn vị kinh doanh cụ thể nhằm góp phần đầy mạnh chiến lược cấp doanh nghiệp.
  • Chiến lược cấp chức năng : Chiến lược này dành cho các phòng ban trong doanh nghiệp như phòng marketing , kinh doanh , nhân sự , tài chính , ….. Đây là chiến lược nhỏ và được bổ trợ của chiến lược kinh doanh và chiến lược doanh nghiệp.

Mô hình quản trị chiến lược:

3. Sứ mạng và mục tiêu:

  • nội dung hết sức quan trọng trong quản trị chiến lược , nó tạo nên cơ sở khoa học cho quá trình phân tích và lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp. Việc đặt ra sứ mệnh vô cùng quan trọng . Tôi đã nghe 1 người nói “ ➡ Sứ mạng và  của 1 công ty vô cùng quan trọng “ Bởi vì nó sẽ giúp mọi người kết nối với nhau và tạo nên cộng đồng vững chắc. Đưa các nhân viên có động lực hơn để làm việc của mình để đạt được mục tiêu.

    Môi trường : Có 2 loại môi trường

  •          Môi trường bên trong ( vi mô ) :

-Nhấn mạnh đến bên trong 1 doanh nghiệp . Các yếu tố về đầu vào , hoạch định chiến lược ,….. môi trường này phải là 1 thể đồng nhất để tạo nên 1 doanh nghiệp mạnh mẽ  . Nếu một trong những mắt xích này bị vỡ doanh nghiệp sẽ không đi lên được.

  •          Môi trường bên ngoài ( vĩ mô ) :

– Gốm nhân khẩu học , xã hội , pháp luật ,…. Đây là yếu tố trọng tâm , khác với yếu tố bên trong , yếu tố bên ngoài tắc động mạnh mẽ đến doanh nghiệp , yếu tố này bắt buột doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ càng . Vd như nếu doanh nghiệp của bạn chuyên cung cấp quần áo . Bạn bắt buộc phải nghiên cứu thị trương xem nó như thế nào để tránh thiệt hại nặng nề.

4. Lựa chọn chiến lược :

  • Khi làm kinh doanh sẽ có rất nhiều chiến lược cho doanh nghiệp chọn lưa . Nhưng mỗi chiến lược sẽ có tác dụng khác nhau . Bạn phải biết định hướng thành ma trận yếu tố bên ngoài (EFE) và ma trận yếu tố bên trong ( IFE) . Bạn có thể kết hợp với ma trận SWOT , BCG , IE , SPACE ,…..Các chiến lược hình nên chiến lược kinh doanh cấp công ty , kinh doanh , chức năng.

5. Thực hiện chiến lược :

  • Sau khi chọn được chiến lược , doanh nghiệp phải bắt tay vào cụ thể như thiết lập mục tiêu ngắn hạn , mục tiêu dài hạn ,…..

6. Kiếm soát chiến lược :

  • Là quá trình xem xét , đo lường và đánh giá thực hiện chiến lược so với những tiêu chuẩn nhằm phát hiện những điểm sai lệch và nguyên nhân sai lệch , từ đó đưa ra biện pháp phù hợp.

 

 

 

Tác giả: buihieucr22

Chào Bạn Tôi là Hiếu, Blog buiminhhieu.com lập ra với mục đích giúp những người mới bắt đầu tham gia lĩnh vực Marketing học cách làm Marketing để kiếm tiền vượt qua những tháng không mì gói.

Cảm Nghĩ Của Bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.