Năm 2019 – Nên mua domain rẻ và chất lượng ở đâu ?

Vào năm 2019 , Hiếu nghĩ bạn nên bắt đầu kinh doanh online. Nếu bạn muốn bắt đầu , thì bạn không thể thiếu 1 website để giúp bạn bán được nhiều hàng hơn . Website chấp lượng thì không thể thiếu 1 domain đẹp . Đó là lý do tại sao Hiếu giúp bạn chọn 1 website hỗ trợ domain và làm sao để đặt tên domain.